Informatie in vooraf ingevulde aangifte niet altijd juist

01 mrt 2018 Bron: Belastingdienst / Nextens

De Belastingdienst heeft belastingbetalers opgeroepen om de vooraf ingevulde aangifte altijd goed te controleren. De informatie die de fiscus ontvangt van bijvoorbeeld werkgevers is namelijk niet altijd betrouwbaar.

Zelf verantwoordelijk
Sinds een aantal jaren wordt de aangifte inkomstenbelasting door de Belastingdienst alvast ingevuld op basis van gegevens die door onder meer werkgevers en uitkeringsinstanties worden aangeleverd. De fiscus benadrukt echter dat iedereen zelf verantwoordelijk blijft voor de ingediende aangifte en gat alle ingevulde gegevens daarom goed moeten worden gecontroleerd en zo nodig aangevuld.

Loyalis
Als concreet voorbeeld noemt de Belastingdienst de gegevens over lijfrentepremies die de fiscus heeft ontvangen van verzekeringsmaatschappij Loyalis. De omschrijving en het polisnummer blijken namelijk in een aantal gevallen onjuist te zijn. De fiscus roept belastingplichtigen met een lijfrente bij Loyalis daarom op om de gegevens in de aangifte extra goed te controleren.

Ordelman Administraties
De VIA is een handig hulpmiddel om uw de jaaropgaves ontvangen van uw werkgever, bankinstelling etc te controleren. De VIA is nog geen compleet en volledig betrouwbaar overzicht zonder aanvullende controle en aanvulling van uw kant. De Belastingdienst erkent dit in haar oproep. Indien u ons uw aangifte Inkomstenbelasting laat verzorgen controleren wij de VIA gegevens met uw eigen jaaropgaves en vullen wij de aangifte aan met uw persoonlijke aftrekposten en inkomsten die soms in de VIA ontbreken.