Periodieke financiële rapportages

  • Opstellen van (liquiditeits)begrotingen en periodieke voortgangscontrole;
  • Periodieke analyse resultaat- en balansoverzichten;
  • Samenstellen van jaarrekeningen;
  • Opstellen van de fiscale positie van een bedrijf;
  • Opstellen van benodigde toelichtingen en specificaties;
  • Advisering over mogelijkheden van winstbestemming;
  • Deponeren van jaarstukken bij Kamer van Koophandel;
  • Alle overige rapportages op aanvraag.