Particulieren

Pakket Basis € 132,50 inclusief btw *

 • 1e Aangifte Inkomstenbelasting (Standaard P-biljet)
 • U ontvangt een (digitaal) kopie-exemplaar van de gedetailleerde aangifte
 • Controle van uw voorlopige aanslagen (teruggaven) Inkomstenbelasting / premies bijdrage ZvW (Zorgverzekeringswet)
 • Controle recht op toeslagen
 • Controle van opgelegde aanslag Inkomstenbelasting / premies bijdrage ZvW
 • Inclusief berekening optimale verdeling aftrekposten onder fiscale partners
 • Jaarabonnement Telefonische helpdesk tijdens kantooruren (fair use)
 • Op verzoek toegang tot digitaal klantportaal
 • VIA en EKA-informatieservice belastingdienst is inbegrepen
 • Vraag en antwoord bij informatieverzoeken van de belastingdienst.

Pakket Compleet € 265,00 inclusief btw *

 • Gelijk aan Pakket Basis
 • Inclusief 2e aangifte voor Fiscaal partner (standaard P-biljet)
 • Inclusief berekening optimale verdeling aftrekposten onder fiscale partners

Overige fiscale dienstverlening *

 • Verzoek tot belastingteruggave wegens middeling inkomens: € 120,-
 • Verzoek voorlopige aanslagen (teruggaven): € 85,-
 • Verzoek voorlopige aanslag (teruggaven) premies bijdrage ZvW: € 85,-
 • Aanvraag Toeslagen: € 120,-

Overige fiscale maatwerk en dienstverlening op aanvraag tegen regulier uurtarief

Op al onze dienstverlening zijn onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan is gratis bij ons opvraagbaar. Een exemplaar is eveneens opvraagbaar bij de kamer van Koophandel, onder nummer 36047188.

Download link Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden – pdf bestand